• โรงเรียนกุมภวาปี
  164 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

 • สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  164 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

 • โรงเรียนกุมภวาปี
  164 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

 • โรงเรียนกุมภวาปี
  164 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

 • โรงเรียนกุมภวาปี
  164 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 4 1 5
ข้าราชการครู 31 69 100
พนักงานราชการ 0 2 2
อัตราจ้าง 4 1 5
ลูกจ้างประจำ 0 1 1
ลูกจ้างชั่วคราว 5 5 10
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 36 74 110
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 63 86 149
รวมทั้งหมด 63 86 149