• โรงเรียนกุมภวาปี
  164 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

 • โรงเรียนกุมภวาปี
  164 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

 • สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  164 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

 • โรงเรียนกุมภวาปี
  164 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

 • โรงเรียนกุมภวาปี
  164 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 4 1 5
ข้าราชการครู 30 66 96
พนักงานราชการ 0 2 2
อัตราจ้าง 4 1 5
ลูกจ้างประจำ 0 1 1
ลูกจ้างชั่วคราว 5 5 10
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 35 70 105
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 62 82 144
รวมทั้งหมด 62 82 144