• โรงเรียนกุมภวาปี
    164 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

  • โรงเรียนกุมภวาปี
    164 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

  • สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
    164 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

โรงเรียนกุมภวาปี ขอแสดงความยินดีกับนายสุวิทูรย์ ภักดีสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี ได้รับรางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ด้านทำคุณประโยชน์ต่อการมัธยมศึกษาไทย ปีการศึกษา 2565


7 มี.ค. 66 | รับชม : 17 ครั้ง