• โรงเรียนกุมภวาปี
    164 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

  • โรงเรียนกุมภวาปี
    164 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

  • สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
    164 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

ประกาศโรงเรียนกุมภวาปี เรื่อง การรับสมัครนักเรียนทุนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการกุมภวาปียอดมงกุฎ รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2566

1 ก.พ. 66 | รับชม : 252 ครั้ง