• โรงเรียนกุมภวาปี
    164 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

  • โรงเรียนกุมภวาปี
    164 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

  • สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
    164 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนกุมภวาปี
164 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
โทรศัพท์ 042-334687

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนกุมภวาปี


แผนผังโรงเรียนกุมภวาปี