• โรงเรียนกุมภวาปี
    164 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

ข้อมูลทั่วไป

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :

 1041680845

รหัส Smis 8 หลัก :

 41022001

รหัส Obec 6 หลัก :

 680845

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :

 กุมภวาปี

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :

 Kumphawapi

ที่อยู่ :

 164 หมู่ 3 บ้านดงเมือง ต.กุมภวาปี
 อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

โทรศัพท์ :

 042-334687

โทรสาร :

 042-202903

ระดับที่เปิดสอน :

 มัธยมศึกษาปีที่ 1-6

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง :

 1 พฤศจิกายน 2491

เว็บไซต์ :

 http://kwp.ac.th
 https://sites.google.com/view/kumphawapi-school/home

อีเมล :  kumphawapi@kwp.ac.th