• โรงเรียนกุมภวาปี
    164 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ