• โรงเรียนกุมภวาปี
  164 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

 • โรงเรียนกุมภวาปี
  164 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

 • สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  164 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

 • โรงเรียนกุมภวาปี
  164 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

 • โรงเรียนกุมภวาปี
  164 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 ประกาศโรงเรียนกุมภวาปี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2566 ทั่วไป 18 ม.ค. 66
2 ประกาศโรงเรียนกุมภวาปี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2566 ทั่วไป 16 ม.ค. 66
3 ประกาศโรงเรียนกุมภวาปี เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทั่วไป 5 ม.ค. 66
4 สวัสดีปีใหม่ 2566 ทั่วไป 30 ธ.ค. 65
5 ขอกราบถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ทั่วไป 30 ธ.ค. 65
6 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์การแข่งขันที่ 2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ทั่วไป 5 ธ.ค. 65
7 โรงเรียนกุมภวาปี ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 18 พ.ย 65
8 ประกาศโรงเรียนกุมภวาปี แจ้งการยกเลิกปิดเรียนและเปิดเรียนตามปกติ ทั่วไป 2 พ.ย 65
9 เชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนกุมภวาปี ครบรอบ 74 ปี วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ทั่วไป 28 ต.ค. 65
10 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช ทั่วไป 23 ต.ค. 65
11 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565 ทั่วไป 11 ต.ค. 65
12 แจ้งการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 10 ต.ค. 65
13 ประกาศโรงเรียนกุมภวาปี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2566 ทั่วไป 29 ก.ย. 65
14 ประกาศโรงเรียนกุมภวาปี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2566 ทั่วไป 26 ก.ย. 65
15 โรงเรียนกุมภวาปี ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปี 2565 ผ่านเกณฑ์ในระดับดีมาก ทั่วไป 20 ก.ย. 65
16 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนกุมภวาปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ทั่วไป 16 ก.ย. 65
17 แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา ทั่วไป 6 ก.ย. 65
18 ประกาศโรงเรียนกุมภวาปี เรื่อง การสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกุมภวาปี (แทนตำแหน่งที่ลาออก) ทั่วไป 31 ส.ค. 65
19 กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ ทั่วไป 11 ส.ค. 65
20 กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ทั่วไป 11 ส.ค. 65
21 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ทั่วไป 11 ส.ค. 65
22 ประกาศโรงเรียนกุมภวาปี เรื่อง แจ้งการปิดเรียน ทั่วไป 9 ส.ค. 65
23 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับรายละเอียดการขายทอดตลาดอาคารเรียน 216 ก โรงเรียนกุมภวาปี ทั่วไป 8 ส.ค. 65
24 การขยายผลหลักสูตรการจัดการความรู้ด้านการเงินสำหรับเด็ก (CHA-CHING SMART KIDS) ทั่วไป 3 ส.ค. 65
25 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ 216 ก ของโรงเรียนกุมภวาปี ทั่วไป 2 ส.ค. 65
26 ปฏิทินการดำเนินงานตามข้อตก ลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สายงานการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั่วไป 20 มิ.ย. 65
27 ขอแสดงความยินดี ทั่วไป 19 มิ.ย. 65
28 ระบบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษา MOE Safety Center ทั่วไป 14 มิ.ย. 65
29 แผนเผชิญเหตุ COVID-19 โรงเรียนกุมภวาปี ทั่วไป 12 มิ.ย. 65
30 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 7 ถึง 7 ปี 2565 ทั่วไป 12 พ.ค. 65
31 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2565 ทั่วไป 10 พ.ค. 65
32 โรงเรียนกุมภวาปี ผ่านขั้นตอนการทดสอบเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการป้องกันไวรัส COVID-19 ทั่วไป 4 พ.ค. 65
33 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนกุมภวาปี เปิดลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ทั่วไป 29 เม.ย. 65
34 ประกาศโรงเรียนกุมภวาปี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2565) จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 เม.ย. 65
35 ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 เม.ย. 65
36 ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 16 ก.พ. 65
37 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 จัดซื้อ-จัดจ้าง 2 ก.พ. 65
38 ประกาศโรงเรียนกุมภวาปี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 จัดซื้อ-จัดจ้าง 4 ม.ค. 65
39 แนวทางเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 20 ต.ค. 64
40 ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 13 ส.ค. 64