• โรงเรียนกุมภวาปี
  164 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

 • สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  164 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

 • โรงเรียนกุมภวาปี
  164 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

 • โรงเรียนกุมภวาปี
  164 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

 • โรงเรียนกุมภวาปี
  164 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

อัลบัมทั้งหมด

ประเมินครูผู้ช่วย

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

การประชุมหัวหน้าระดับ

ตรวจสอบสถานที่ตั้งเครื่องกรองน้ำดื่ม

การประชุมกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

อบ PA Online (คณิต, ต่างประเทศ, การงาน, สุขะ, ศิลปะ)

ต้อนรับครูย้ายมาใหม่

อบ PA Online (ไทย, สังคม)

อบ PA Online (วิทย์)

ปฐมนิเทศ ม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2566

ประเมิน รองฯ รัตน์จินันท์ ไพรดีพะเนาว์

อบรม Active Learning

ประชุมเตรียมเปิดภาคเรียน

เรียนซ่อมเสริมกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

เรียนซ่อมเสริมกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

กิจกรรมวันสงกรานต์ ปี 2566

เรียนซ่อมเสริมกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ

รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.4

รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1

ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2566

รับรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.4

รับรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.1

ประชุมกลุ่มบริหารทั่วไป

ประชุมงานกิจการนักเรียน

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

อบรม Minecraft Education Edition

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

UPPO GAMES ครั้งที่ 25

รายงานตัวนักเรียนโครงการกุมภวาปียอดมงกุฎ รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2566

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์

การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกุมภวาปี

วันวชิราวุธ

การประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน

สอบภาษาอังกฤษ ณ ศูนย์ HCEC กุมภวาปี

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงสรีระสังขาร พระครูโสภณจริยาทร

การฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินี

ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย

มอบของที่ระลึกแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

สอบปฏิบัติโครงการกุมภวาปียอดมงกุฎ รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2565

ประชุมผู้ปกครองออนไลน์

สอบวัดทักษะภาษาอังฤษ

การฉีดวัคซีน

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 73 ปี

การฉีดวัคซีนไฟเซอร์แก่นักเรียนชั้น ม.ปลาย

จ่ายเงินเยียวยานักเรียน

อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

อบรมการใช้งาน Platform Cisco Webex

มอบเกียรติบัตรนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

มอบเกียรติบัตรนักเรียน Sine

พิธีมอบทุนการศึกษา

ประชุมผู้ปกครอง

กิจกรรมบูมน้องส่งพี่ ม.3,6

รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

ติวสอบ O-NET ม.3

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชผ้าไตรพระราชทาน

แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

นักเรียนชั้น ม.6 นำเสนอผลงานโครงงาน

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 1 ต.ค. - 31 มี.ค. 64

ร่วมบุญผะเหวด วัดสุรพิมพาราม

กิจกรรมวันมาฆบูชา

วัดและประเมินผลวิชาสูทกรรม

การนิเทศการเรียนการสอน

มอบเกียรติบัตรวันคริสต์มาส

กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2563

รับการตรวจราชการฯ

พิธีสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 27 มกราคม

เตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการฯ

ต้อนรับ รอง ผอ.รัตน์จินันท์ ไพรดีพะเนาว์

Big Cleaning Day

กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2564

พิธีถวายราชสดุดี

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2563

วันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 72 ปี

วันปิยมหาราช ประจำปี 2563

ประเพณีแข่งเรือยาว ประจำปี 2563

มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2563

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563