• โรงเรียนกุมภวาปี
    164 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

  • โรงเรียนกุมภวาปี
    164 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

  • สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
    164 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

วันวชิราวุธ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนกุมภวาปี จัดกิจกรรมถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนกุมภวาปี